Cesty k úspěchu lze dosáhnout pouze s kvalitním personálem!

 

Personalistika

Spolupracujeme s Vámi externě v oblasti řízení lidských zdrojů - poradenství, kompletní agenda ...

Pokud jste menší firma, nevyplatí se Vám mít vlastního personalistu, je tady pro Vás řešení ve formě externí spolupráce. 

Zajišťujeme a spolupracujeme s Vámi také při výběru vhodného obsazení pracovních pozic.

 

Poradenství

Poradenské služby ve všech aspektech vzdělávání a rozvoje se zaměřením na řízení změny v chování

a plnění organizačních potřeb.

Pomůžeme Vám se orientovat v široké škále vzdělávacích programů a tréninkových metod a

zvolíme pro Vás nejefektivnější techniky a metody rozvoje.

Naším posláním je pochopit kulturu, cíle a hodnoty našich zákazníku a to prostřednictvím úzké vzájemné spolupráce.

Spolupracujeme s managementem firem, ale i s jednotlivci.

S našimi klienty sledujeme model – pětistupňový proces: probíhá -  analýza, návrh, vývoj, provedení a vyhodnocení.

Vzdělávání

Zajišťujeme a provádíme školení různých profesí, spolupracujeme s kvalifikovanými odborníky na vzdělávání v ČR i na Slovensku.  

Účastníci vzdělávacích programů, ale také jednoduchých krátkých seminářů či poradenství,  získají specializované a odborné vědomosti a rady v souladu s kvalifikovanými předpoklady, které vyžadují jednotlivé pracovní pozice, jak v oblasti řízení personálu, vedení provozu, komunikačních a organizačních dovedností, pravidla hygieny a BOZP a řadu  dalších znalostí dle požadavků a dohody s Vámi!

Dotace na vzdělávání z programu „Vzdělávejte se pro růst – regiony II“

Krajskými úřady práce ČR realizovány regionálně zaměřené individuální projekty, které reagují na aktuální ekonomickou situaci a potřeby trhu práce v jednotlivých krajích.

Cílem jednotlivých projektů; je podpořit vzdělávání zaměstnanců ve firmách s předpokladem růstu a pozitivního dopadu na trh práce v daném kraji.

O finanční příspěvek mohou zaměstnavatelé žádat za předpokladu, že realizují svoji činnost  v příslušném kraji, budou přijímat nové pracovníky, které je třeba patřičně vyškolit či rekvalifikovat, nebo je pro ně nezbytné zvýšit odborné znalosti či dovednosti nynějších zaměstnanců.

Zaměstnavatelé v rámci projektu můžou získat  finanční přís­pěvek na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců. Současně budou zaměstnavateli hra­zeny mzdové náklady vzdě­lávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich účasti na vzdělávání.

 

Prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - zaměstnanost a adaptabilita jsou poskytovány Dotace na vzdělávání z programu:       

"Vzdělávání jako klíč k adaptabilitě pracovníků"

 

 

Optimal resolve, s.r.o.
Podvesná XI / 1407, 760 01 Zlín
602665606